Další služby

Desikace

 • hubení plevelů a nežádoucích travin

Dekontaminace nákupních vozíků

V prodejnách potravin a nákupních centrech

 • dezinsekční metodou v případě výskytu hmyzu
 • dezinfekční metodou v případě kontaminace potravinami (maso, mléko apod.)

Odchyt zvířat

 • odchyt ptáků, hlodavců, psů a koček dle Zákona o veterinární péči
  č. 166/1999 Sb.

Ochrana dřeva

 • ochrana dřeva proti dřevokazným plísním a houbám (dřevomorka, trámovka, čechratka…)
 • likvidace dřevokazného hmyzu (tesařík, červotoč, hrbohlav, pilořitky, mravenci…)

Retardace brambor

 • mimo oblast dezinsekce nabízíme také retardaci uskladněných brambor proti klíčení aplikací aerosolů

Hubení komárů

 • plošná likvidace komárů IGEBOU a příslušnými přípravky v křovinatých místech u sídlišť, v chatových oblastech apod. (před zásahem vždy nutno projednat s orgány ochrany ŽP)

Asanace prostřední s výskytem svrabu

 • domácnosti, ubytovny i zdravotnická zařízení

Likvidace pozůstalostí

 • komplexní dekontaminace a regenerace bytu po zemřelém

Vyklízecí práce

 • vyklízení a dekontaminace sklepů a půd vč. uhynulých hlodavců, ptáků a holubího trusu

Čištění objektů vč. zoologického a biologického odpadu

 • s následnou likvidací odpadu v kafilérii dle Zákona o odpadech
  č. 185/2001 Sb.

Zdarma

 • průzkum objektu a následné určení škůdce, ohniska výskytu, populační hustoty, migrační cesty v dané lokalitě, asanační a cenová alternativa řešení