DEZINFEKCE

Chemická dezinfekce je zneškodňování (ničení, inaktivace, odstranění) choroboplodných, nebo jinak škodlivých mikroorganismů ve vnějším prostředí za použití chemických prostředků. Dezinfekci rozdělujeme na ochrannou a ohniskovou.

Ochranná dezinfekce se provádí bez vztahu ke konkrétnímu ohnisku nákazy, tedy i v době, kdy se infekční onemocnění nevyskytuje. Je namířena proti možným cestám šíření nákazy a provádí se průběžně jako součást komplexních hygienických opatření.

Cílem ochranné dezinfekce je udržování prostředí v požadovaném hygienickém stavu, předcházení vzniku onemocnění a projevům „únavy“ daného prostředí.

V rámci dezinfekce provádíme likvidaci choroboplodných zárodků a plísní v zemědělských objektech živočišné výroby (např. chovy drůbeže), mrazírenských, výrobních a skladovacích objektech.

Používané technologie:

  • mokrá cesta (postřik) – vysokotlakými postřikovači MARUYAMA
  • suchá cesta (termomechanický aerosol) – aplikátory aerosolu IGEBA, PULSFOG

Používané přípravky:

  • Postřiky – Virkon S, Virocid, Chloramin T, Divoquat forte, Depros FF, Demyro D forte, Bioclean
  • Aerosoly – CID 20, Depros FF, Divosan fog forte, Kick-Start